Reuzen van 40 jaar VFB

De VFB bestaat precies 40 jaar. Dat vieren we door hulde te brengen aan de mannen en vrouwen die de organisatie hebben uitgebouwd en hun volk leerden beleggen.

Wie gaat graven in een helemaal niet zo ver verleden, stelt vast dat beleggen voor een breed publiek iets heel recent is. Beleggen in aandelen was iets voor een elite, voor ons-kent-ons. In België eentalig Frans. Dat was ook de taal van de bedrijven, die inhoudelijk alleen communiceerden wat ze kwijt wilden. Maar dan hebben een paar generaties Vlamingen onze regio op een indrukwekkende wijze uit de klei getrokken. Onder hen ook mensen die de beurs en beleggen in beursgenoteerde aandelen voor het eerst toegankelijk hebben gemaakt voor een breed publiek. Dat zijn de mensen die aan de basis liggen van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), dat zijn de reuzen van 40 jaar VFB.

De vereniging ging in 1980 van start als de Vlaamse Regionale van Beleggingsclubs. Er was dus van in het begin een onuitgesproken democratisch aspect: beleggen leerde men best met een groep mensen. Dat gebeurde in bescheiden achterkamertjes van café’s met een pintje en niet door mannen in canapés met sigaren.

Ondanks veertig jaar pionierswerk van VFB heersen er bij het grote publiek en onze politici vooral clichés en onwetendheid over beleggen in aandelen. Zo laat Vlaanderen en België enorme kansen liggen. Voor de hele maatschappij, want aandelenkapitaal verlaagt het risico en is onmisbaar voor langetermijninvesteringen die dan weer onmisbaar zijn voor echte vooruitgang. Aandelenkapitaal vereist als enige immers geen onmiddellijk rendement en geeft de verstrekker geen enkele garantie. We kunnen niet alles met schulden financieren. Want dat is een recept voor financiële crisissen.

"Ondanks veertig jaar pionierswerk van VFB heersen er bij het grote publiek en onze politici vooral clichés en onwetendheid over beleggen in aandelen. "

-

Het gebrek aan een brede aandelencultuur is ook een gemiste kans voor de ijverig sparende burger. Want hoewel risicovol kan niets tippen aan het rendement van aandelen als er verstandig in belegd wordt met het oog op de lange termijn. Maar dat echt breed ingang doen vinden is iets voor de mensen die we binnen veertig jaar de nieuwe reuzen van VFB zullen noemen.

In de Gids voor de Beste Belegger brengen we hulde aan de reuzen van VFB van de voorbije veertig jaar. In het volle besef dat deze bloemlezing niet volledig is. Talrijke namen blijven onvermeld en alle leden van VFB zijn op hun eigen manier pioniers en wegbereiders voor een rijkere samenleving. Zij dragen zelf het risico voor hun en onze vooruitgang. Bedankt, VFB-leden en bedankt reuzen van 40 jaar VFB!

Het volledige artikel met interview met de VFB-reuzen, foto’s uit de oude doos, krantenknipsels en heel veel mooie verhalen en herinneringen vindt u op de VFB-website in de digitale editie van de Gids voor de Beste Belegger.

https://vfb.be/onlinemagazines