Bekaert - Oproeping tot buitengewone algemene vergadering (11.06.2021)