KBC Bank Ireland - rondt verkoop af van vrijwel al zijn activa en verplichtingen aan Bank of Ireland (06.02.2023)