Hoog tijd voor meer girlpower in de beleggingswereld

Interview met een luiaard-belegger.

De luiaard-belegster doet een oproep: “hoog tijd voor meer girlpower in de beleggingswereld (en in dit magazine)”!

 

Zoals trouwe lezers ondertussen weten, identificeer ik me als trage, bewuste belegger met de luiaard. De bijnaam luiaard-belegger bleef dan ook al snel plakken. De luiaards van de BVBA Sloth Investment, naar het Engelse woord voor luiaard, helpen me met raad en daad bij het uitdragen van de luiaard beleggingsfilosofie. Onder hen ook Lente, hoofd strategie en de eerste vrouw die toetrad tot de jonge BVBA. Ze nodigde me uit voor een gesprek  met een duidelijk boodschap: ‘hoog tijd voor meer girlpower in de beleggingswereld en in dit magazine!

Een vergeetachtige luiaard

Enkele dagen terug kreeg ik een uitnodiging, ik moest me met spoed aanmelden op het kantoor van Lente. Ze wou me dringend spreken. Ik kreeg dat ongemakkelijke gevoel dat ik ergens iets vergeten was, het feit dat een luiaard de woorden spoed en  dringend gebruikte, was een slecht voorteken.

 

VFB: Dag Lente, fijn je terug te zien. Hoe kan ik je helpen?  

LENTE: Ten eerste het is niet Lente op zijn Nederlands maar Lente, op zijn Frans uitgesproken…

VFB: Zoals in traag?

LENTE: Luiaards verkiezen de term energie-efficiënt. We hebben ons ritme en laten ons door niets of niemand opjagen. Maar heb je aan mijn vraag gedacht?

VFBJe had me gevraagd een artikel te schrijven over vrouwen en beleggen, toch?

LENT: Inderdaad, maar ik heb ook mijn eigen onderzoek gedaan. Als ik het goed heb was je eerste beleggingsmentor een vrouw?

VFB: Ja dat klopt mijn eerste herinneringen aan beleggen zijn herinneringen aan mijn moeder. Maar hoe…

LENTE: Vrouwen weten nu eenmaal dingen. Maar vertel eens over die eerste herinneringen.

VFB: Ik herinner me nog goed hoe ik als kind mee mocht naar de ASLK, de voorganger van BNP Paribas Fortis. Als kind was het indrukwekkend om deze grotemensenwereld te mogen betreden. Dat waren nog banken met loketten en een drukbezochte kluis. Ik mocht dan mee de stalen trappen af en de deuren van die enorme kluis in, wonderlijk. En dan samen met mijn moeder als een goede Belg couponnetjes knippen.  Ik herinner me ook nog hoe mijn moeder me uitlegde hoe sparen werkte en waarom we sparen. En mijn eerste spaarrekening,  nog een echt spaarboekje!

LENTE: Je moeder leerde je dus sparen en verantwoordelijk omgaan met geld. In feite het ‘pay yourself first’-principe,…

VFB: In feite wel ja.

LENTE: En wat leerde ze je over beleggen?

VFB: Veel belangrijke principes, zoals rente op rente. Maar ook zaken als weet waarin je belegt: mijn moeder heeft bijvoorbeeld ondanks alle voorstellen daartoe nooit meegedaan met de Lernout en Hauspie-gekte. Ze vertelde me niet te beleggen in dingen die je niet kent en al te populaire beleggingen te mijden.

LENTE: En wat nog?

VFB: {Ik kreeg plots dat gevoel als wanneer mijn vriendin me langzaam en liefdevol naar de conclusie tracht te leiden die ik niet zie.} Het belang van geduld en bescheidenheid. Voor jezelf denken en niet zomaar eender welk advies aannemen. In feite de basis van mijn beleggingsfilosofie, de luiaardfilosofie…

LENTE: {Plotseling verschijnt die typische langzame glimlach van de luiaard.} Goed, je bent er! En wie laat je steeds als eerste al jouw stukken lezen?

VFB: Mijn vriendin, ik wil altijd eerst haar mening. Het is ook de belangrijkste mening voor mij, de enige waar ik echt wakker van lig… 

LENTE: Vrouwen spelen dus een essentiële rol in jouw denken over beleggen. Hoog tijd dus om ook al die andere vrouwen in de beleggingswereld wat meer in de schijnwerper te plaatsen!

 

Schandelijk afwezig

 

LENTE: Wat betreft vrouwen en financiën zijn we er lang nog niet. Weet je hoeveel vrouwen dit jaar een artikel schreven voor dit magazine? Ik zal het je zeggen: nul! Het idee van dit  magazine is nochtans lovenswaardig: een  poging om de ‘wisdom of crowds’ in praktijk te brengen. Als je weet wat ik bedoelt…

VFB: Ja, natuurlijk je hebt het over het boek ‘The Wisdom of Crowds’ van James Surowiecki.

LENTE: En die stelde dat…

VFB: …een groep mensen, die zelf geen experts zijn, het in bepaalde omstandigheden beter zal weten dan gelijk welke individuele expert. De expert weet meer dan de  individuen in de groep.  Maar de groep als geheel heeft meer informatie en kennis. Dit principe is toepasbaar op verschillende domeinen, waaronder de beurs.

LENTE: Inderdaad! Een voorwaarde is echter dat de groep in kwestie voldoende divers moet zijn. Hierbij dus mijn oproep aan  vrouwen in de beleggingswereld, amateur belegsters en alle lezeressen van dit magazine: laat van u horen! We can do it! Tijd voor meer vrouwen in de wereld van geld, beleggen en financiën en ook in dit magazine.

 

VFB: Ja daar heb je volledig gelijk in, ik zal deze oproep helpen verspreiden.

 

Het taboe verbreken

 

LENTE: {Intussen ontzettend op dreef, vrij uniek bij een luiaard.} Praten over geld en financiën is nog veel te veel taboe. En waarom? Of we het nu graag willen of niet geld speelt een belangrijke rol in ons leven en relaties.

VFB: Inderdaad ruzies over geld zijn een voorname aanleiding voor scheidingen.

LENTE: Dat klopt, reden te meer om dat taboe te doorbreken. Zo voorkom je ook al die onnodige jaloezie en afgunst tussen mensen. Veel te vaak is het nog ‘bon ton’ om uit onwetendheid op financiële zaken neer te kijken. Onwetendheid is altijd gevaarlijk en een slecht excuus om niet te moeten handelen. Bovendien komen veel mensen, en dan vooral vrouwen in een situatie van financiële afhankelijkheid. Vrouwen gaan bijvoorbeeld vaker deeltijds werken en laten dan de geldzaken aan hun partner over.

 

VFB: Zoals beschreven in het boek ‘zal ik het anders doen’?

LENTE: Inderdaad, soms weet de ene partner inderdaad meer over dit soort zaken. Toch raad ik aan dit niet uit gemakzucht te laten liggen. In vele gevallen heeft dit al tot veel ellende geleid als de situatie verandert. Bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, scheiding, ontslag, … En dan zijn er nog de drama’s wanneer blijkt dat de ‘regelende partner’ enorme schulden heeft gemaakt of het geld heeft verbrast. Het is misschien niet het meest flitsende thema, maar financiële kennis en onafhankelijkheid zijn de sleutels tot gelijkheid.

VFB: Zijn er nog andere redenen voor vrouwen om de financiën in handen te nemen?

LENTE: Veel vrouwen werken gemiddeld minder lang dan mannen. Dat komt omdat ze, nog steeds, vaker de zorg voor de kinderen op zich nemen. Minder jaren gewerkt en bijgevolg lagere lonen leiden ook tot een lager pensioen. Tegelijk leven vrouwen langer, hetgeen betekent dat ze langer met hun opgebouwde, kleinere, pensioenpot moeten rondkomen dan mannen. Net daarom zouden ze meer moeten sparen en beleggen dan mannen.

VFB: En mannen zouden ook kunnen helpen door meer mee te zorgen voor kinderen en huishoudelijke taken?

LENTE: Inderdaad, maar dit is natuurlijk ook een breder maatschappelijk gegeven. Meer zorgverlof voor beide partners zou hierin ook helpen. Vaak is ook bij werkgevers een mentaliteitsverandering nodig. Het is toch nog minder evident voor mannen om deeltijds werk te bekomen.

 

Sterke vrouwen, straffe beleggers 

VFB: Bovendien moeten vrouwen niet onder doen qua financiële prestaties

LENTE: Er zijn heel wat studies die tonen dat vrouwen voorzichtiger beleggen en een iets hoger rendement halen. Dit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats zullen vrouwen minder uitgesproken risico zoeken en kennen ze beter hun beperkingen . Anderzijds blijkt dat mannen veel meer handelen, wat hun resultaten, onder meer door hogere kosten, zal schaden.

VFB: Geduld en zelfkennis geven de doorslag?

LENTE: Inderdaad, natuurlijk zijn hier ook kanttekeningen bij te maken. Wanneer vrouwen net als mannen meer zouden handelen zullen hun resultaten gelijk lopen met die van de mannen. Bij studies die een verschil in return waarnemen blijken de verschillen ook vrij klein, onder de 0,5% op jaarbasis.

VFB: Maar bij beleggen maken kleine beetjes grote verschillen.

LENTE Inderdaad kijk maar naar onderstaande afbeelding. Door het rente op rente effect (samengestelde intrest) zie je dat een klein surplus rendement van 0,4% al tot grote verschillen kan leiden op lange termijn

Besluit

VFB: Vrouwen beleggen voorlopig nog minder vaak als mannen. Volgens jou dient daar dus dringend verandering in te komen.

LENTE: Inderdaad, vrouwen bevinden zich nog vaker dan mannen in een situatie van financiële afhankelijkheid. Financiële zaken in handen nemen is dus een must om onafhankelijk te kunnen zijn. Bovendien werken vrouwen gemiddeld minder lang waardoor hun pensioen lager komt te liggen terwijl ze langer leven. Vrouwen zouden dus meer moeten sparen en beleggen om deze kloof te dichten.

VFB :Zijn vrouwen betere beleggers?

LENTE: Een aantal studies wijzen uit dat vrouwen iets beter presteren. Dit beeld moet genuanceerd worden, meer en uitgebreider onderzoek is nog nodig. Het gaat er vooral om dat als men tot goede inzichten over beleggen wilt komen, dit best lukt met een zo divers mogelijke groep. Dus mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, ervaringen en achtergronden. VFB zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen.

VFB: Begrepen, we geven de boodschap door!

 

De financiële girlpower leestips van LENTE.

Janneke Willemse. Blondjes Beleggen Beter: in 7 stappen naar simpel en succesvol beleggen. Kosmos Uitgevers: 2020.

Judith Sanders  & Saskia Smith. Zal ík het anders doen? Waarom vrouwen beter zijn met geld. Uitgeverij Brandt: 2017.

Claudia Hammond.  De kracht van geld. Uitgeverij Atlas Contact: 2016.

Leen Carrijn. Van aandeel tot zichtrekening. Wegwijs in bank, verzekeren en beleggen. Owl Pres: 2018.