Choice wil tot €5 miljoen ophalen in de aanloop naar haar project van directe notering op Euronext Access

Choice wil tot €5 miljoen ophalen in de aanloop naar haar project van directe notering op Euronext Access

Leuven, 14 oktober 2020 - Choice, de gratis persoonlijke tv-gids waarmee je snel en gemakkelijk je favoriete televisie en video kiest, inclusief groepsaankoopdienst voor Internet aan bodemtarief, lanceert vandaag een nieuwe publieke kapitaalronde. Doelstelling is om €5 miljoen op te halen.

“Deze aanbieding en het project van beursgang onderlijnen het dynamisme van dit project en zijn ambitie om wereldwijd toonaangevend te worden als Europees Consumer Tech bedrijf. Ik geloof er voluit in”, zegt José Zurstrassen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Choice NV.
“Deze publieke kapitaalronde kadert in de beursgang van Choice NV d.m.v. een directe notering op Euronext Access die gepland wordt. Door aan de beleggers in deze en de vorige crowdfunding campagnes maandelijks de kans te bieden om uit te stappen en de onderliggende aandelen Choice NV te verkopen op de beurs, wordt investeren in het Choice project heel wat aantrekkelijker. Voor de lange termijn belegger maakt het potentiële cash rendement tot €2,5 of 1% per maand dat er een extra beloning staat tegenover het risico van een vroege investering in een ambitieus Consumer Tech bedrijf”, zegt Bart Van Coppenolle, CEO van Choice.

Het cash rendement waarover hier sprake is, bestaat enkel onder de hypothese dat er voldoende vraag is naar Internet en tv aan bodemtarief waardoor er voldoende vraag ontstaat naar e-voucher coupons die tegen de vaste prijs van €2,5 per maand verkocht zullen worden via de Choice website.

“Investeerders kunnen Units uitgegeven door Choice Trust PRIV ST. kopen aan €250. In één Unit zitten voorafgaand aan de notering van Choice NV op Euronext Access 25 aandelen Choice NV en één aandeel van de coöperatie Choice co-op CV. Units onderschreven na de start van de notering zullen nog slechts 20 aandelen Choice NV vertegenwoordigen en nog steeds één coöperatief aandeel”, zegt Philip Vandormael, CFO & COO van Choice.

Deze crowdfunding campagne start vandaag en loopt tot maximaal twee maanden na de start van de notering, gepland voor eind oktober. Inschrijven kan via de site my.choice.be/publiekeplaatsing.

Vorig jaar organiseerde Choice al een eerste publieke kapitaalronde waarbij ruim €2,5 miljoen publiek opgehaald werd via Choice co-op CV, bij minder dan 2000 aandeelhouders.

De details

Per Unit of coöperatief aandeel krijgen de leden iedere maand een e-voucher coupon ter waarde van €2,50 bij verkoop op het Choice platform. Bij inwisseling van deze e-voucher krijgt de consument toegang tot goedkoop internet of goedkope televisie bij de groepsaankooppartners van Choice. Houders van Units, coöperatieve aandelen of de coupons die deze opbrengen, kunnen hun maandelijkse e-voucher coupons verder verkopen aan andere geïnteresseerden via het Choice platform.

Houders van een e-voucher krijgen bij inwisseling van een e-voucher breedbandinternet aan €22,50 per maand of tv, inclusief uitgesteld kijken, aan €7,50 per maand. Zo besparen ze makkelijk tot €250 per jaar.

Via het Choice social media tv-platform stappen de gebruikers daarenboven in 'het tv-kijken van de toekomst'.

Over Choice

Choice is een gratis social media tv-gids waarmee consumenten snel & gemakkelijker een eigen keuze kunnen maken uit het ganse online video en beschikbare zender aanbod. En dit door hun favoriete afspeellijstjes als virtuele kanalen met elkaar te delen. Choice is daarnaast ook een groepsaankoopplatform met onder meer Internet en tv-diensten aan bodemtarieven.

De aandelen in Choice NV zijn vandaag nog niet beursgenoteerd. Het plan is wel om in de komende maanden een beursnotering op Euronext Access te starten. Er is nochtans geen garantie dat de notering zal gebeuren in deze timing. In het najaar van 2019 werd Choice al geselecteerd voor het TechShare programma van Euronext, waarin het Tech startups en groeiondernemingen voorbereidt op een beursgang.

Inschrijven

De informatienota over deze publieke aanbieding is hieronder te raadplegen. Inschrijven kan met deze link.

Choice Trust Publieke aanbieding Units Informatie Nota 14 oktober 2020Choice Trust Publieke aanbieding Units Informatie Nota 14 oktober 2020.pdf - 853 KB

Investeerdercontact:
Philip Vandormael
CFO & COO Choice NV
e-mail: aandelen@choice.be

Perscontact:

Gunther De Backer
Gunther De BackerPartner, Backstage Communication

WAARSCHUWING:

DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. CHOICE NV BESCHIKT NIET OVER VOLDOENDE WERKKAPITAAL OM AL HAAR PLANNEN UIT TE VOEREN ZONDER DE BIJKOMENDE MIDDELEN DIE UIT DEZE PLAATSING TER BESCHIKKING KOMEN AAN TE WENDEN.

DE AANGEBODEN INSTRUMENTEN ZIJN UNITS. DE UNITS ZIJN INSTRUMENTEN DIE GECERTIFICEERD EN AANGEBODEN WORDEN DOOR CHOICE TRUST EN DIE EEN NIEUW AANDEEL VAN CHOICE COOP CV EN 20 (OF 25 BIJ INSCHRIJVING VOORAFGAAND AAN DE NOTERING VAN CHOICE NV) BESTAANDE OF NIEUWE AANDELEN IN CHOICE NV VERTEGENWOORDIGEN. DE RECHTEN AANGEHECHT AAN DEZE INSTRUMENTEN WORDEN BESCHREVEN ONDER DEEL III EN IV VAN DE INFORMATIENOTA.

DE UNITS ZIJN GEEN LIQUIDE INSTRUMENTEN. ZE ZIJN NIET GENOTEERD EN ZIJN OVERDRAAGBAAR IN HEEL BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN. ER IS GEEN MOGELIJKHEID VOOR DE BELEGGERS OM DE UNITS TE VERKOPEN. DE OMWISSELING VAN DE UNITS TEGEN DE ONDERLIGGENDE AANDELEN VAN CHOICE COOP CV EN VAN CHOICE NV MAG ENKEL GEBEUREN INDIEN DE BELEGGERS UIT HET KAPITAAL VAN CHOICE COOP CV UITTREDEN. DEZE UITTREDING IS AFHANKELIJK VAN DE FINANCIELE SITUATIE VAN CHOICE COOP CV EN ZAL DOOR BESLISSING VAN DE RAAD VAN BETUUR VAN CHOICE COOP CV NIET KUNNEN GEBEUREN VOOR DE NOTERING VAN CHOICE NV OP EURONEXT ACCESS.

WE VERWIJZEN OOK NAAR DE STATUTEN VAN CHOICE COOP CV, CHOICE NV EN CHOICE TRUST PRIV ST. EN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN DE UNITS DIE TERUG TE VINDEN ZIJN OP DE WEBSITE WWW.CHOICE.BE