2014 09 - Weinig reden tot klagen voor de aandeelhouders